Gabinet Zabiegowy czynny 8-18 w którym wykonuje się iniekcje domięśniowe oraz dożylne, wykonuje się badanie poziomu cukru, ekg, spirometrię

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ