Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
08:00
Poradnia Alergologiczna
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
08:00
11:00

Poradnia Alergologiczna
Profesor alergologii
08:00
13:00

Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
08:00
13:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Okulistyczna
dr Monika Chwiałkowska-Karam
08:00
14:00
SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Poradnia Okulistyczna
dr n. med. specjalista chorób oczu Beata Lenczewska
08:00
16:00

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
11:00
12:00

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
14:00

Poradnia Alergologiczna
dr Sławomir Chmielewski specjalista alergolog
12:00
18:00

Poradnia Internistyczna
dr Ilona Urbańska Fryd
12:00
18:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
12:30
18:00
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
dr n. med. specjalista chorób oczu Beata Lenczewska
15:00
16:00

Poradnia Reumatologiczna
dr Alicja Wojewoda
15:00
18:00
SPECJALISTA REUMATOLOGÓW

Poradnia Okulistyczna
dr Małgorzata Marchel
15:00
19:00
specjalista chorób oczu
Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
08:00
13:00
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
13:00

Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
12:00
18:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Okulistyczna
dr Beata Solecka
12:30
18:00
specjalista chorób oczu

Poradnia Alergologiczna
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
13:00
14:00

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
14:00
18:00
Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
08:00
12:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Reumatologiczna
Specjalista Reumatolog Wacława Kosińska
08:00
12:00

Poradnia Internistyczna
dr Ilona Urbańska Fryd
08:00
13:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
13:00

Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
12:00
18:00
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:30
14:00

Poradnia Alergologiczna
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
13:00
14:00

Poradnia Okulistyczna
dr Małgorzata Marchel
15:00
19:00
specjalista chorób oczu
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
08:00
12:00

Poradnia Reumatologiczna
Specjalista Reumatolog Wacława Kosińska
08:00
12:00

Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
08:00
13:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Okulistyczna
dr Beata Lenczewska
08:00
16:00
dr n. med. specjalista chorób oczu

Poradnia Okulistyczna
dr Beata Solecka
09:00
18:00
specjalista chorób oczu

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
13:00

Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
12:00
18:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Alergologiczna
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
13:00
14:00

Poradnia Okulistyczna
dr Małgorzata Marchel
14:30
18:00
specjalista chorób oczu

Poradnia Alergologiczna
dr Kierszniewska Dorota
15:00
18:00
specjalista alergologii

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
prof. Iwona Stelmach profesor alergologii
15:00
19:00
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
08:00
12:00

Poradnia Alergologiczna
dr Sławomir Chmielewski
08:00
13:00
specjalista alergolog

Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
08:00
13:30
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

Poradnia Okulistyczna
dr n. med. specjalista chorób oczu Beata Lenczewska
08:00
15:00

Poradnia Alergologiczna
Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
13:00

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
dr n. med. specjalista chorób oczu Beata Lenczewska
12:00
16:00

Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
12:00
18:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
13:00
14:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piatek

Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
08:00
Poradnia Reumatologiczna
Specjalista Reumatolog Wacława Kosińska
08:00
12:00
Poradnia Reumatologiczna
Specjalista Reumatolog Wacława Kosińska
08:00
12:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Poradnia Reumatologiczna
dr Alicja Wojewoda
15:00
18:00
SPECJALISTA REUMATOLOGÓW
16:00
17:00

Poniedziałek

Sroda

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
08:00
Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
08:00
13:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Internistyczna
dr Ilona Urbańska Fryd
12:00
18:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
12:30
18:00
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
08:00
13:00
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
12:00
18:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
08:00
12:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Internistyczna
dr Ilona Urbańska Fryd
08:00
13:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
12:00
18:00
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
08:00
13:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
12:00
18:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Poradnia Internistyczna
dr Krzysztof Jędrzejczyk
08:00
13:30
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

Poradnia Internistyczna
dr Jacek Pawlak
12:00
18:00
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piatek

Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
11:00
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
11:00
12:00
12:00
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
13:00
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
13:00
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
13:00
13:00
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
13:00
14:00
14:00
15:00
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
prof. Iwona Stelmach profesor alergologii
15:00
19:00
16:00
17:00
18:00
Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
08:00
Poradnia Alergologiczna
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
08:00
11:00

Poradnia Alergologiczna
Profesor alergologii
08:00
13:00

Poradnia Alergologiczna
dr Sławomir Chmielewski specjalista alergolog
12:00
18:00
Poradnia Alergologiczna
dr Sławomir Chmielewski
08:00
13:00
specjalista alergolog

Poradnia Alergologiczna
Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
13:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
Poradnia Alergologiczna
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
13:00
14:00
Poradnia Alergologiczna
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
13:00
14:00
Poradnia Alergologiczna
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
13:00
14:00
14:00
15:00
Poradnia Alergologiczna
dr Kierszniewska Dorota
15:00
18:00
specjalista alergologii
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piatek

Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
08:00
Poradnia Okulistyczna
dr Monika Chwiałkowska-Karam
08:00
14:00
SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Poradnia Okulistyczna
dr n. med. specjalista chorób oczu Beata Lenczewska
08:00
16:00

Poradnia Okulistyczna
dr Małgorzata Marchel
15:00
19:00
specjalista chorób oczu
Poradnia Okulistyczna
dr Beata Lenczewska
08:00
16:00
dr n. med. specjalista chorób oczu

Poradnia Okulistyczna
dr Beata Solecka
09:00
18:00
specjalista chorób oczu

Poradnia Okulistyczna
dr Małgorzata Marchel
14:30
18:00
specjalista chorób oczu
Poradnia Okulistyczna
dr n. med. specjalista chorób oczu Beata Lenczewska
08:00
15:00
09:00
10:00
11:00
12:00
Poradnia Okulistyczna
dr Beata Solecka
12:30
18:00
specjalista chorób oczu
13:00
14:00
15:00
Poradnia Okulistyczna
dr Małgorzata Marchel
15:00
19:00
specjalista chorób oczu
16:00
17:00
18:00

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piatek

Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
12:00
Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
dr n. med. specjalista chorób oczu Beata Lenczewska
12:00
16:00
13:00
14:00
15:00
Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
dr n. med. specjalista chorób oczu Beata Lenczewska
15:00
16:00

Poniedziałek

Piatek

No events hours available!
Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
08:00
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
08:00
12:00
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
08:00
12:00
09:00
10:00
11:00
12:00
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:00
14:00
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
12:30
14:00
13:00
14:00
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Pediatra Specjalista Pulmonologii Dorota Olejniczak
14:00
18:00
15:00
16:00
17:00
No events available!