Leczone schorzenia:

  • Inne choroby układu oddechowego
  • Inne choroby układu pokarmowego
  • Choroby pęcherzowe
  • Zapalenie skóry i wyprysk
  • Inne choroby skóry i tkanki podskórnej
  • Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórne

dr n. med Krzysztof Langer

SPECJALISTA ALEGROLOGiII
SPECJALISTA CHORÓB DZIECI

dr Dorota Olejniczak

Pediatra Specjalista Pulmonologii